Wyszukiwarka

Pozycje 1-23 z 23  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.159 .2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego w lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-20 2023-01-20 Artur Pianka
DZPUCK.262.182.2022 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznaczania parametrów biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i urządzeń pomocniczych przez okres 36 miesięcy dla UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-01-18 Artur Pianka
DZPUCK.262.170.2022 Zakup oraz sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy materiałów szewnych dla potrzeb UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-16 2023-01-16 Artur Pianka
DZPUCK.262.110.2022 Dostawa odczynników, pasków wskaźnikowych, pojemników z formaldehydem 4%, testy urazowe oraz podłoża do diagnostyki gruźlicy dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-13 2023-01-13 Joanna Rosiek
DZPUCK.262.160.2022 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla diagnostyki Sars-Cov-2 wraz z dzierżawą analizatorów na okres 12 miesięcy dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-13 2023-01-13 Artur Pianka
DZPUCK.262.178.2022 Dostawa produktów leczniczych, DZPUCK.262.178.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-05 2023-01-05 Aleksandra Socik
DZPUCK.262.196.2022 Dostawa aparatury/sprzętu medycznego w zakresie: stół operacyjny z wyposażeniem – 6 szt. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-23 2022-12-23 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.157.2022 Dostawa aparatury/sprzętu medycznego w zakresie: diatermia chirurgiczna z modułem argonowym i wyposażeniem, stół operacyjny z wyposażeniem, lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2022-11-30 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.135.2022 Zakup i dostawa cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z dzierżawą konsoli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2022-11-30 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.079.2022 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-30 2022-11-30 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.128.2022 Zakup i dostawa opatrunków, wyrobów medycznych oraz diet w ramach realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego - leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka (EB) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-25 2022-11-25 Joanna Rosiek
DZPUCK.262.137.2022 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-11-21 Aneta Młynarczyk
DZPUCK.262.106.2022 „Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Mikrobiologii CSK, DSK UCKWUM” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-18 2022-11-18 Aneta Młynarczyk
DZPUCK.262.105.2022 „Zakup i dostawa wszczepialnych stymulatorów serca, defibrylatorów, kardiowerterów oraz elektrody, cewki z akcesoriami w lokalizacji UCK WUM” DZPUCK.262.105.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-14 Aneta Młynarczyk
DZPUCK.262.103.2022 „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów dodatkowych wraz z dzierżawą urządzeń do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej w podziale na 3 części” DZPUCK.262.103.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-14 Aneta Młynarczyk
DZPUCK.262.100.2022 „Zakup i dostawa staplerów otwartych, laparoskopowych wraz z ładunkami, zestawów do nefrektomii z dostawą do trzech szpitali UCK WUM” DZPUCK.262.100.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-08 2022-11-08 Aneta Młynarczyk
DZPUCK.262.076.2022 „Dostawa asortymentu medycznego do Pracowni Leku Cytostatycznego w podziale na 4 części” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-19 2022-10-19 Violetta Kulma
DZPUCK.262.120.2022 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Banku Komórek Krwiotwórczych oraz Pracowni Pneumonologii UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-18 2022-10-18 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.112.2022 Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej w podziale na 9 Części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-18 2022-10-18 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.093.2022 Zakup i dostawa implantów do rekonstrukcji stawu barkowego oraz więzadeł stawu kolanowego, dwumobilnych endoprotez stawu nadgarstkowo-śródręcznego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-18 2022-10-18 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.084.2022 Zakup i dostawa materiałów do sterylizacji dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-18 2022-10-18 Piotr Włodkowski
DZPUCK.262.089.2022 Zakup i dostawa wyrobów medycznych do wysokospecjalistycznych zabiegów kardiologicznych i angiologicznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-18 2022-10-18 Piotr Włodkowski
DZPUCK. 262.081.2022 Dostawa zestawów pomocniczych do znakowania peptydu PSMA-11 galem-68 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-17 2022-10-17 Joanna Rosiek

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa