Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 128  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.116.2022 Usługa czyszczenia i dezynfekcji belek wentylacyjnych chłodniczych i grzewczo-chłodniczych (czterokrotnie w ciągu 48 miesięcy) zamontowanych w obiekcie DSK UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-14 2022-09-28 10:00 --
DZPUCK.262.128.2022 Zakup i dostawa opatrunków, wyrobów medycznych oraz diet w ramach realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego - leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka (EB) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-12 2022-09-23 09:00 --
DZPUCK.262.141.2022 Dostawa narzędzi chirurgicznych dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-09 2022-09-19 10:00 --
DZPUCK.262.121.2022 Usługa całodobowego świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych w trzech lokalizacjach, usługa serwisu i konserwacji central telefonicznych przez okres 24 miesięcy dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-09 2022-09-28 11:00 --
DZPUCK.262.134.2022 Dostawa urządzeń medycznych w podziale na części w ramach zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-07 2022-09-20 09:00 --
DZPUCK.262.111.2022 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych, eksploatacyjnych, niezbędnych do wykonania oznaczeń immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i urządzeń dodatkowych dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-02 2022-09-30 10:00 --
DZPUCK.262.119.2022 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 6 Części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-31 2022-09-27 09:00 --
DZPUCK.262.130.2022 Dostawa wraz z uruchomieniem deduplikatora do systemu backupu Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, DZPUCK.262.130.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-26 2022-09-05 10:00 --
DZPUCK.262.106.2022 „Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów dla Działu Mikrobiologii CSK, DSK UCKWUM” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-26 2022-09-27 11:00 --
DZPUCK.262.103.2022 „Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów dodatkowych wraz z dzierżawą urządzeń do badań z zakresu diagnostyki alergologicznej w podziale na 3 części” DZPUCK.262.103.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-24 2022-09-21 10:00 --
DZPUCK.262.092.2022 Soczewki hydrofobowe jednoogniskowe z/bez filtra światła niebieskiego. DZPUCK.262.092.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-24 2022-09-26 09:00 --
DZPUCK.262.127.2022 Zakup i dostawa zestawów do wykonywania zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA wraz z dzierżawą konsoli do dwóch lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-22 2022-09-26 09:00 --
DZPUCK.262.113.2022 Dostawa systemu implantów ślimakowych i procesorów dźwięku. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-22 2022-09-22 09:00 --
DZPUCK.262.112.2022 Zakup i dostawa wyrobów medycznych dla Pracowni Badań Naczyniowych i Radiologii Interwencyjnej w podziale na 9 Części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-22 2022-09-26 09:00 --
DZPUCK.262.096.2022 Dostawa artykułów gospodarczych, biurowych i technicznych dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-14 10:30 --
DZPUCK.262.105.2022 „Zakup i dostawa wszczepialnych stymulatorów serca, defibrylatorów, kardiowerterów oraz elektrody, cewki z akcesoriami w lokalizacji UCK WUM” DZPUCK.262.105.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-12 10:00 --
DZPUCK.262.088.2022 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonania oznaczeń RKZ z dzierżawą analizatorów gazometrycznych i systemu nadzoru zdalnego dla UCKWUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-12 2022-08-25 09:00 --
DZPUCK. 262.081.2022 Dostawa zestawów pomocniczych do znakowania peptydu PSMA-11 galem-68 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-10 2022-09-12 11:00 --
DZPUCK.262.100.2022 „Zakup i dostawa staplerów otwartych, laparoskopowych wraz z ładunkami, zestawów do nefrektomii z dostawą do trzech szpitali UCK WUM” DZPUCK.262.100.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-05 2022-09-05 09:00 --
DZPUCK.262.097.2022 „Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w podziale na 3 Części”; DZPUCK.262.097.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-05 2022-09-06 11:00 --
DZPUCK.262.115.2022 Dostawa i montaż precyzyjnego, niezależnego systemu klimatyzacji kanałowej o podwyższonym sprężu nr DZPUCK.262.115.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-03 2022-08-11 09:00 --
DZPUCK.262.108.2022 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-02 2022-08-22 09:00 --
DZPUCK.262.079.2022 Zakup i dostawa narzędzi chirurgicznych dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-01 2022-09-01 09:00 --
DZPUCK.262.098.2022 „Dostawa immunoglobulin ludzkich normalnych w ramach programów lekowych B.62 oraz B.67 w podziale na 5 części”; DZPUCK.262.098.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-29 2022-09-02 11:00 --
DZPUCK.262.094.2022 Dostawa okluderów serca, DZPUCK.262.094.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-27 2022-09-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa