Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 73  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.099.2020 Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji oraz dzierżawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej oraz innego asortymentu dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-26 2020-09-21 11:00 --
DZPUCK.262.097.2020 Dostawa wyrobów medycznych – materiałów do rekonstrukcji wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-21 2020-09-22 09:30 --
DZPUCK.262.001.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego - stentgrafty nr DZPUCK.262.001.2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-18 2020-09-21 09:00 --
DZPUCK.262.068.2020 Dostawa kaset, zasobników, płynów oraz drobnego sprzętu do perfuzji mechanicznej narządów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-11 2020-09-14 09:00 --
DZPUCK.262.094.2020 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego: protez, stentów, cewników, spiral i materiałów embolizacyjnych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-05 2020-09-10 10:30 --
DZPUCK.262.087.2020 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-08-05 2020-09-25 09:00 --
DZPUCK.262.090.2020 Dostawa odczynników i materiałów zużywalnych kompatybilnych z systemem Agilent SureScan Dx Microarray Scanner oraz systemem TapeStation Instrument 4200 w podziale na 2 części. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-08-05 2020-09-16 09:00 --
DZPUCK.262.075.2020 Dostawa artykułów spożywczych nr DZPUCK.262.075.2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-31 2020-09-03 09:00 --
DZPUCK.262.083.2020 Dostawa zestawów do przygotowania mieszaniny kwasu hialuronowego i osocza wraz z dzierżawą wirówki, nr DZPUCK.262.083.2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-28 2020-08-06 09:00 --
DZPUCK.262.085.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne z podziałem na części. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-28 2020-09-10 10:30 --
DZPUCK.262.091.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie 2 klastrów urządzeń UTM oraz oprogramowania do monitoringu i zarządzania zdarzeniami bezpieczeństwa dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-24 2020-08-26 10:30 --
DZPUCK.262.084.2020 Przedmiotem zamówienia jest dostawa łóżek szpitalnych wraz z szafkami przyłóżkowymi, wózkami transportowymi i szynami, w podziale na pakiety. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-22 2020-09-10 11:30 --
DZPUCK.262.076.2020 Dostawa wyrobów medycznych – specjalistycznego sprzętu medycznego: stymulatorów, elektrod, kardiowerterów w podziale na 17 części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-20 2020-08-21 09:30 --
DZPUCK.262.071.2020 Zakup i dostawa preparatów do czyszczenia, dezynfekcji aparatów do hemodializ i hemofiltracji do trzech lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-17 2020-08-20 11:00 --
DZPUCK.262.040.2020 Dostawa diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży wraz z dzierżawą pomp Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-15 2020-08-27 10:00 --
DZPUCK.262.089.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-07-09 2020-07-24 10:45 --
DZPUCK.262.081.2020 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-09 2020-07-17 10:00 --
DZPUCK.262.080.2020 Dostawa wyrobów medycznych – materiałów zużywalnych do automatycznego bezwkładowego wstrzykiwacza kontrastu CT Expres Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-07-01 2020-08-04 09:30 --
DZPUCK.262.70.2020 Dostawa haka chirurgicznego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-25 2020-07-29 10:00 --
DZPUCK.262.061.2020 Dostawa produktu leczniczego Sevoflurane wraz z dzierżawą parowników do trzech lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-18 2020-07-22 10:00 --
DZPUCK.262.057.2020 Dostawa worków na odpady medyczne nr DZPUCK.262.057.2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-12 2020-07-15 09:00 --
DZPUCK.262.065.2020 Zakup i dostawa produktów leczniczych w podziale na części. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-10 2020-07-14 09:00 --
DZPUCK.262.072.2020 Zakup i dostawa endoprotez ortopedycznych na potrzeby Bloku Operacyjnego Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Szpitala UCK WUM SKDJ w ramach umowy depozytowej w podziale na części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-05 2020-07-17 09:00 --
DZPUCK.262.059.2020 Dostawa hemostatyków w podziale na części nr DZPUCK.262.059.2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-05 2020-06-17 09:00 --
DZPUCK.262.042.2020 Dostawa produktów leczniczych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-06-02 2020-07-07 09:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa