Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 152  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.006.2023 Zakup i dostawa artykułów gospodarczych do UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-05 2023-01-13 09:00 --
DZPUCK.262.004.2023 Zakup mebli i wyposażenia medycznego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-05 2023-01-13 09:00 --
DZPUCK.262.219.2022 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w programach lekowych z dostawą do apteki UCK WUM CSK Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-04 2023-01-16 09:00 --
DZPUCK.262.180.2022 Wymiana skorodowanych poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji w budynku D i E w UCK WUM CSK w Warszawie przy ul. Banacha 1a, nr DZPUCK.262.180.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-12-30 2023-01-18 09:00 --
DZPUCK.262.187.2022 „Pogwarancyjna 12 miesięczna usługa konserwacji i obsługa serwisowa wraz z przeglądami okresowymi, dostawą i wymianą części eksploatacyjnych dokonywana przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, agregatu kogeneracyjnego gazowego CHP HE-EC-854/891-MTG854-GZ 1000kVA/800kWE firmy MTU Onsite Energy GmbH Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-27 2023-01-23 09:00 --
DZPUCK.262.194.2022 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM nr DZPUCK.262.194.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-23 2023-01-19 09:00 --
DZPUCK.262.212.2022 Zakup i dostawa klejów tkankowych wraz z dzierżawą urządzeń chłodniczych do dwóch lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-23 09:00 --
DZPUCK.262.168.2022 „Zakup i dostawa sond do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej (IVUS), prowadników do pomiaru FFR wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń – 4 Części" Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-19 10:00 --
DZPUCK.262.186.2022 Opracowanie pełnobranżowej inwentaryzacji infrastruktury Szpitala Klinicznego Dzieciatka Jezus UCK WUM zlokalizowanego ul. W. H. Lindleya 4 w Warszawie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-12-20 2023-01-24 09:00 --
DZPUCK.262.195.2022 Zakup i dostawa cewników do leczenia ostrej zatorowości płucnej wraz z dzierżawą urządzeń dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-19 2023-01-24 09:00 --
DZPUCK.262.209.2022 Dostawa cewników diagnostycznych do ablacji, prowadników, igieł i koszulek transseptalnych, zestawów do biopsji serca, DZPUCK.262.209.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-16 2023-01-19 10:00 --
DZPUCK.262.176.2022 Dostawa cewników, stentów, pompy wspomagającej krążenie, zestawu do zamykania uszka lewego przedsionka, zastawki aortalnej, DZPUCK.262.176.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-16 2023-01-18 10:00 --
DZPUCK.262.214.2022 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych, DZPUCK.262.214.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-14 2023-01-17 10:00 --
DZPUCK.262.199.2022 Dostawa artykułów biurowych dla UCK WUM – papier ksero Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-06 2023-01-10 09:00 --
DZPUCK.262.151.2022 „Dostawa pomp wszczepialnych do wspomagania pracy serca wraz z dzierżawą jednostek sterujących oraz dostawa kaniul dwuświatłowych- 3 Części.” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-05 2023-01-04 10:00 --
DZPUCK.262.188.2022 Dostawa implantów kręgosłupa, matryc do zapobiegania adhezji tkanek, protez ścięgna dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-05 2023-01-12 09:00 --
DZPUCK.262.175.2022 Dostawa hydrożelowych obwodowych spiral embolizacyjnych oraz koszulek do implantacji elektrod Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-28 2023-01-03 09:00 --
DZPUCK.262.148.2022 Umowa ramowa obejmująca wykonanie robót budowlanych w zakresie renowacji, remontów pomieszczeń i obiektów na terenie Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul Lindleya 4, nr DZPUCK.262.148.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-11-24 2022-12-12 09:00 --
DZPUCK.262.174.2022 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Magazynu UCK WUM w lokalizacji CSK ul. Banacha 1a oraz SKDJ ul. Lindleya 4” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-22 2023-01-10 09:00 --
DZPUCK.262.173.2022 „Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych i chemioterapii w podziale na 23 części; DZPUCK.262.173.2022” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-22 2022-12-22 11:00 --
DZPUCK.262.177.2022 Zakup i dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych i wyrobów medycznych dla CSK UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-22 09:00 --
DZPuCK.262.155.222 „Zakup i dostawa produktów leczniczych do żywienia pozajelitowego i akcesoriów do sporządzania żywienia pozajelitowego oraz diet do żywienia dojelitowego, linii do podaży oraz dzierżawa pomp wraz z osprzętem dla szpitali UCK WUM CSK,SKDJ, DSK” DZPUCK.262.155.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-19 10:00 --
DZPUCK.262.193.2022 Dostawa energii elektrycznej, nr DZPUCK.262.193.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-11-25 09:00 --
DZPUCK.262.163.2022 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych dla Działu Genetyki Medycznej UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-12-13 10:00 --
DZPUCK.262.171.2022 Dostawa produktów leczniczych działających na układ oddechowy (wg ATC-klasa R) leków działających na układ wzroku i słuchu (wg ATC klasa S) oraz leków różnych (wg ATC-klasa V) do trzech lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-14 2022-12-12 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa