Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 190  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.008.2024 „Dostawa mebli biurowych dla UCK WUM-2 Części” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-02 2024-02-14 10:00 --
DZPUCK.262.010.2024 Zakup i dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych z dostawą do trzech aptek UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-22 2024-02-19 11:00 --
DZPUCK.262.019.2024 Usługa doradcza polegająca na optymalizacji wskaźnika średniej wartości hospitalizacji za lata 2022-2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-19 2024-01-29 10:00 --
DZPUCK.262.009.2024 „Dostawa sprzętu medycznego i specjalistycznego sprzętu jednorazowego użytku do Magazynów UCK WUM – 15 Części” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-17 2024-02-19 10:00 --
DZPUCK.262.001.2024 „Dostawy endoprotez rewizyjnych i pierwotnych oraz endoprotez personalizowanych w podziale na 7 części. DZPUCK.262.001.2024” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-16 2024-02-16 11:00 --
DZPUCK.262.004.2024 Dostawa odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych wraz z dzierżawą analizatora do bezpośredniej identyfikacji drobnoustrojów oraz wykrywania genów oporności z materiału klinicznego metodą multiplex PCR na okres 24 miesięcy. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-15 2024-02-16 09:00 --
DZPUCK.262.003.2024 Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw - 20 części, DZPUCK.262.003.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-12 2024-02-16 09:00 --
DZPUCK.262.005.2024 „Zakup i dostawa siatek przepuklinowych dla Aptek SKDJ CSK UCK WUM” DZPUCK.262.005.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-01-10 2024-02-16 09:00 --
DZPUCK.262.006.2024 „Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw – 34 części”. DZPUCK.262.006.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-09 2024-02-12 09:00 --
DZPUCK.262.241.2023 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, DZPUCK.262.241.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-28 2024-01-24 10:00 --
DZPUCK.262.257.2023 Zakup i dostawa produktu leczniczego Remdesivir, nr DZPUCK.262.257.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-12-28 2024-01-05 09:00 --
DZPUCK.262.247.2023 Zakup i dostawa wyrobów medycznych stosowanych w okulistyce Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-18 2024-01-18 11:00 --
DZPUCK.262.236.2023 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Magazynu UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-18 2024-01-22 09:00 --
DZPUCK.262.224.2023 Wielobranżowa przebudowa i moder. pomieszczeń Oddziału Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii wraz z dostawą sprzętu i aparatury med. w formule „zaprojektuj – wybuduj - wyposaż” (...) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-15 2024-01-12 10:00 --
DZPUCK.262.249.2023 „Dostawa zestawów linii tętniczych i żylnych kompatybilnych z aparatami do hemodializ oraz hemodializ i hemodiafiltracji. DZPUCK.262.249.2023” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-15 2024-01-15 11:00 --
DZPUCK.262.243.2023 „Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych w podziale na 14 części. DZPUCK.262.243.2023” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-14 2024-01-16 11:00 --
DZPUCK.262.220.2023 Dostawa osprzętu do aparatury medycznej do UCK WUM, DZPUCK.262.220.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-13 2024-01-17 09:00 --
DZPUCK.262.229.2023 Dostawa oraz wdrożenie urządzeń i licencji w ramach rozbudowy przestrzeni dyskowej posiadanego rozwiązania Isilon, nr DZPUCK.262.229.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-12 2023-12-28 09:00 --
DZPUCK.262.242.2023 Dostawa zestawów do wykonywania:  zabiegów leczenia migotania przedsionków metodą PFA wraz z dzierżawą konsoli;  zabiegów leczenia arytmii energią PF lub energią RF wraz z dzierżawą konsoli;  zespoleń żył i tętnic w procedurach mikrochirurgicznych nr DZPUCK.262.242.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-11 2024-01-09 09:00 --
DZPUCK.262.207.2023 Dostawa cewników, stentów, balonów, zestawów do embolizacji oraz protez głosowych z akcesoriami- 13 Części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-08 2024-01-19 10:00 --
DZPUCK.262.233.2023 Kompleksowa usługa prania i dezynfekcji oraz dzierżawa bielizny szpitalnej, odzieży roboczej oraz innego asortymentu dla UCK WUM nr DZPUCK.262.233.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-06 2024-01-19 09:00 --
DZPUCK.262.244.2023 „Dostawa produktu leczniczego Vosoritidum, stosowanego w ramach RDTL. DZPUCK.262.244.2023” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-12-06 2023-12-21 11:00 --
DZPUCK.262.218.2023 Remont pomieszczeń budynku nr 11 A i B Kliniki Dermatologicznej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus w Warszawie przy ul Lindley’a 4, nr DZPUCK.262.218.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-29 2023-12-15 09:00 --
DZPUCK.262.222.2023 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM, nr DZPUCK.262.222.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-24 2023-12-29 09:00 --
DZPUCK.262.211.2023 Dostawa sprzętu medycznego, DZPUCK.262.211.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-11-23 2024-01-11 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa