Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 391  pokazuj  pozycji

Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii (części 1-34, 36-71) oraz programów lekowych (część 35, 72-73) do trzech lokalizacji UCK WUM DZPUCK.262.085.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 2021-10-08 14:14
Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych działających na układ oddechowy (wg ATC- klasa R) leków działających na układ wzroku i słuchu (wg ATC- klasa S) oraz leków różnych (wg ATC- klasa V) do trzech lokalizacji UCK WUM DZPUCK.262.054.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 2021-10-07 11:50
Asortyment medyczny różny. DZPUCK.262.024.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 2021-09-03 12:23
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.067.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 2021-09-01 11:21
Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych, zestawów opatrunkowych i hemostatyków z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM DZPUCK.262.029.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 2021-08-26 15:05
Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego DZPUCK.262.015.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-07-22 15:00
Dostawa wyrobów medycznych - elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego dla CSK UCK WUM DZPUCK.262.060.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-07-22 13:19
Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych DZPUCK.262.039.2021 Postępowanie unijne Części: 1 2021-07-01 10:37
Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu medycznego dla Kardiologii Inwazyjnej i Hemodynamiki w lokalizacji Banacha DZPUCK.262.005.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 2021-06-30 10:21
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii do trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.038.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2021-06-24 10:49
Zakup i dostawa środków kontrastowych do trzech lokalizacji UCK WUM DZPUCK.262.031.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 2021-06-08 14:27
Zakup i dostawa produktów leczniczych działających na układ moczowo-płciowy oraz leków hormonalnych działających ogólnie do trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.012.2021 Postępowanie unijne Części: 19, 24 2021-05-31 12:51
Zakup i dostawa produktów leczniczych działających na układ moczowo-płciowy oraz leków hormonalnych działających ogólnie do trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.012.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27 2021-05-31 11:24
Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. DZPUCK.262.134.2020 Postępowanie PZP Części: 8, 11, 16, 21, 23, 25, 26, 32 2021-05-14 15:43
Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. DZPUCK.262.134.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 27, 28, 30, 31 2021-05-14 14:48
Zakup i dostawa produktów leczniczych do trzech lokalizacji UCK WUM w podziale na części. DZPUCK.262.161.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 2021-05-10 12:24
Dostawa wyrobów medycznych – implantów kręgosłupa oraz stentgraftów do aorty piersiowo-brzusznej DZPUCK.262.010.2021 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 2021-05-07 11:51
Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą i posadowieniem analizatorów dla UCK WUM, DSK i CSK w Warszawie na okres 36 miesięcy, DZPUCK.262.136.2020 DZPUCK.262.136.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-04-27 13:25
Zakup i dostawa leków działających na układ sercowo-naczyniowy (wg ATC grupa C) do trzech lokalizacji UCK WUM DZPUCK.262.156.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 2021-04-08 09:31
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiornika tlenu ciekłego dla UCK WUM, DSK, CSK i SKDJ w Warszawie, DZPUCK.262.119.2020 DZPUCK.262.119.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 2021-02-25 09:04
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.157.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 2021-02-25 08:12
Dostawa produktów wysokospecjalistycznych do zabiegów w obrębie łożyska płucnego, wieńcowego i obwodowego stosowanych w Pracowni Hemodynamiki Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii SKDJ UCK WUM w podziale na 32 części. DZPUCK.262.134.2020 Postępowanie PZP Części: 29 2021-02-23 09:44
Dostawa wyrobów medycznych – materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii DZPUCK.262.154.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3 2021-02-18 07:47
Dostawa odczynników do monitorowania terapii biologicznej wraz z dzierżawą czytnika dla DSK UCKWUM na okres 36 miesięcy DZPUCK.262.131.2020 Postępowanie PZP Części: 1 2021-01-25 14:09
Zakup i dostawa produktów leczniczych dostępnych w ramach programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM DZPUCK.262.093.2020 Postępowanie PZP Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 2021-01-05 09:16

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa