Zakończone postępowania

Pozycje 1-25 z 436  pokazuj  pozycji

„Dostawa cewników, wkłuć dializacyjnych oraz innych materiałów medycznych w podziale na 6 części, DZPUCK.262.144.2022” DZPUCK.262.144.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 5, 6 2023-01-26 12:57
„Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych i chemioterapii w podziale na 23 części; DZPUCK.262.173.2022” DZPUCK.262.173.2022 Postępowanie unijne Części: 2, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 22 2023-01-26 12:13
„Zakup i dostawa produktów leczniczych w podziale na 43 części, DZPUCK.262.132.2022” DZPUCK.262.132.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 37, 38, 41, 42 2023-01-25 11:59
„Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw” DZPUCK.262.129.2022 Postępowanie unijne Części: 16 2023-01-23 09:14
„Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych i chemioterapii w podziale na 23 części; DZPUCK.262.173.2022” DZPUCK.262.173.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 19, 20, 21, 23 2023-01-18 10:57
„Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw” DZPUCK.262.129.2022 Postępowanie unijne Części: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 18 2023-01-11 09:29
Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii z dostawą do trzech aptek UCK WUM. DZPUCK.262.197.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 2022-12-27 11:12
„Dostawa jednorazowych, specjalistycznych wyrobów medycznych w podziale na 21 części”, DZPUCK.262.126.2022 DZPUCK.262.126.2022 Postępowanie unijne Części: 2, 4, 5, 6, 14, 16, 20 2022-12-21 10:11
„Dostawa cewników, wkłuć dializacyjnych oraz innych materiałów medycznych w podziale na 6 części, DZPUCK.262.144.2022” DZPUCK.262.144.2022 Postępowanie unijne Części: 4 2022-12-21 10:09
„Zakup i dostawa produktów leczniczych w podziale na 43 części, DZPUCK.262.132.2022” DZPUCK.262.132.2022 Postępowanie unijne Części: 11, 13, 21, 23, 28, 31, 35, 36, 39, 40, 43 2022-12-19 09:34
Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii z dostawą do trzech aptek UCK WUM. DZPUCK.262.197.2022 Postępowanie unijne Części: 15 2022-12-14 13:58
Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych dla Działu Genetyki Medycznej UCK WUM DZPUCK.262.163.2022 Postępowanie unijne Części: 2, 3, 7, 10, 14 2022-12-14 12:30
„Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw” DZPUCK.262.129.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 22 2022-12-13 10:47
Dostawa endoprotez poresekcyjnych, resekcyjnych i antyalergicznych DZPUCK.262.138.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 2022-12-01 14:31
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz poza programem z dostawą do trzech aptek UCK WUM DZPUCK.262.095.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 2022-09-06 14:41
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz poza programem z dostawą do trzech aptek UCK WUM DZPUCK.262.095.2022 Postępowanie unijne Części: 8, 9, 11, 17, 35, 50 2022-09-02 09:44
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz chemioterapii do dwóch lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.077.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 2022-08-22 15:40
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz poza programem z dostawą do trzech aptek UCK WUM DZPUCK.262.095.2022 Postępowanie unijne Części: 23, 58 2022-08-19 09:17
„Dostawa asortymentu medycznego do Pracowni Leku Cytostatycznego w podziale na 4 części” DZPUCK.262.076.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4 2022-08-18 10:00
Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych oraz chemioterapii do dwóch lokalizacji UCK WUM. DZPUCK.262.077.2022 Postępowanie unijne Części: 10, 11 2022-08-04 12:43
„Zakup oraz dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku - 24 części” DZPUCK.262.029.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 2022-07-28 08:17
Zakup i dostawa implantów DZPUCK.262.050.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 2022-07-08 13:21
„Dostawa jednorazowych artykułów z fizeliny, podkładów medycznych, prześcieradeł, serwet, ubrań ochronnych jednorazowych jałowych i niejałowych, pieluch, masek, pokrowców i osłon w podziale na 30 części” DZPUCK.262.136.2021 Postępowanie unijne Części: 7, 8, 14, 19 2022-07-01 14:17
Zakup i dostawa produktów leczniczych z dostawą do trzech aptek UCK WUM DZPUCK.262.054.2022 Postępowanie unijne Części: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 109, 110, 112 2022-06-23 09:34
Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego -19 części DZPUCK.262.033.2022 Postępowanie unijne Części: 19 2022-06-21 14:23

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa