Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 186  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.111.2021 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla UCKWUM w podziale na pakiety Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-27 2021-10-07 11:00 --
DZPUCK.262.101.2021 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla UCKWUM w podziale na pakiety Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-07 2021-09-20 11:00 --
DZPUCK.262.093.2021 Zakup wraz z dostawą utensyliów aptecznych, artykułów pomocniczych receptur aptecznych oraz opakowań aptecznych do trzech lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-20 2021-09-16 11:00 2021-10-07
DZPUCK.262.084.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany dachu budynku 11C i 11E Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus wraz z adaptacją poddasza w części 11E Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-13 2021-08-24 09:00 2021-09-21
DZPUCK.262.070.2021 Dostawa zestawów odczynnikowych do diagnostyki schorzeń autoimmunologicznych oraz odczynniki do oznaczania stężenia kalprotektyny w kale. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-12 2021-08-17 09:00 2021-10-07
DZPUCK.262.080.2021 Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu do choledochoskopu wraz z dzierżawą generatorów oraz elektrod do termoablacji Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-09 2021-08-11 09:00 2021-09-15
DZPUCK.262.071.2021 Zakup i dostawa immunoglobulin ludzkich normalnych do podawania w ramach programów lekowych B.62 i B.67 do trzech szpitali. DZPUCK.262.071.2021 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-08-05 09:00 2021-10-13
DZPUCK.262.066.2021 Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran wraz z dzierżawą kompatybilnych urządzeń Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-05 2021-08-02 11:00 2021-08-23
DZPUCK.262.078.2021 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektów: „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji” oraz ,,Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-08-19 09:00 2021-09-28
DZPUCK.262.044.2021 Dostawa sprzętu medycznego w ramach projektu „Nowoczesna Ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne” oraz „Specjalistyczna Kardiologia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na potrzeby zdrowotne populacji”. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-02 2021-08-18 09:00 2021-10-04
DZPUCK.262.059.2021 Dostawa sond molekularnych i dostawa odczynników oraz materiałów zużywalnych z dzierżawą analizatora i urządzeń pomocniczych do automatycznej izolacji kwasów nukleinowych i automatycznych oznaczeń RNA HCV oraz DNA HBV metodą Real Time PCR Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-25 2021-07-27 09:00 2021-10-07
DZPUCK.262.073.2021 Zakup aparatów USG i TCD dla II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii CSK UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-24 2021-07-02 09:00 2021-08-02
DZPUCK.262.050.2021 Świadczenie kompleksowej usługi żywienia pacjentów CSK UCK WUM w Warszawie, polegającej na zapewnieniu codziennego przygotowania posiłków, dostawy posiłków oraz produktów spożywczych do punktu odbioru posiłków oraz odbioru odpadów pokonsumpcyjnych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-06-11 2021-06-29 09:00 2021-08-06
DZPUCK.262.060.2021 Dostawa wyrobów medycznych - elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego dla CSK UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-07 2021-07-09 09:00 2021-08-02
DZPUCK.262.063.2021 System pierścieniowo-prętowy do zewnętrznej stabilizacji złamań oraz wydłużeń kości. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-07 2021-07-09 09:00 2021-07-22
DZPUCK.262.051.2021 Dostawa i montaż mebli w Oddziale Klinicznym Transplantacji Szpiku i Terapii Komórkowych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-01 2021-06-09 09:00 2021-08-13
DZPUCK.262.057.2021 Kompleksowa dostawa (sprzedaż i dystrybucja) gazu ziemnego wysokometanowego typu E do budynków UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-01 2021-06-30 11:00 2021-08-09
DZPUCK.262.049.2021 Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej wymiany dachu budynku 11C i 11E Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus wraz z adaptacją poddasza w części 11E Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-18 2021-06-08 09:00 2021-10-14
DZPUCK.262.039.2021 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-17 2021-06-17 09:00 2021-07-16
DZPUCK.262.029.2021 Zakup i dostawa materiałów opatrunkowych, zestawów operacyjnych, zestawów opatrunkowych i hemostatyków z dostawą do trzech lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-30 2021-06-16 11:00 2021-09-23
DZPUCK.262.015.2021 Dostawa ręczników papierowych i papieru toaletowego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-23 2021-05-24 09:00 2021-08-13
DZPUCK.262.005.2021 Dostawa wyrobów medycznych – sprzętu medycznego dla Kardiologii Inwazyjnej i Hemodynamiki w lokalizacji Banacha Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-19 2021-05-20 09:00 2021-07-23
DZPUCK.262.037.2021 Dostawa produktów leczniczych na potrzeby oddziałów z COVID-19 do dwóch lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-16 2021-05-24 10:00 2021-07-06
DZPUCK.262.006.2021 Dostawa artykułów biurowych w podziale na 5 części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-14 2021-04-28 09:00 2021-07-01
DZPUCK.262.031.2021 Zakup i dostawa środków kontrastowych do trzech lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-14 2021-05-13 11:00 2021-08-09

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa