Lista przetargów PZP

Pozycje 1-25 z 25  pokazuj  pozycji

Kategoria
DZPUCK.262.052.2020 Dostawa świeżego drobiu i podrobów Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-05-20 2020-06-01 11:00 2020-06-22
DZPUCK.262.049.2020 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-04-15 2020-05-18 11:00 2020-06-29
DZPUCK.262.031.2020 Dostawa probówek i kuwet do oznaczania czasu krzepliwości krwi wraz z dzierżawą aparatów Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-09 2020-04-15 11:00 2020-06-29
DZPUCK.262.036.2020 Zakup i dostawa środków kontrastowych na 12 miesięcy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-03-04 2020-04-20 11:00 2020-06-23
DZPUCK.262.016.2020 Dostawa wyrobów medycznych – stentgraftów i systemu do zamykania miejsc po wkłuciu w podziale na części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-18 2020-03-20 09:30 --
DZPUCK.262.011.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych, zestawów odczynnikowych, materiałów kontrolnych i zużywalnych dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-14 2020-03-24 10:30 2020-06-03
DZPUCK.262.012.2020 Dostawa worków do żywienia pozajelitowego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-07 2020-03-18 10:30 2020-05-07
DZPUCK.262.008.2020 Dostawa pomp insulinowych dla dzieci Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-02-07 2020-03-16 10:30 2020-05-20
DZPUCK.262.003.2020 Zakup i dostawa produktu leczniczego Desfluran wraz z dzierżawą 31 parowników do trzech lokalizacji UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-27 2020-02-27 09:00 2020-06-08
DZP.262.182.2019 Dostawa systemów ortopedycznych Ilizarowa Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-22 2020-03-05 09:00 2020-04-29
DZP.262.116.2019 „Dostawa implantów ślimakowych”. DZP.262.116.2019 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-14 2020-02-18 09:30 2020-05-06
DZPUCK.262.007.2020 Dostawa odczynników laboratoryjnych na potrzeby Działu Genetyki Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej i Immunologii Klinicznej Wieku Rozwojowego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-14 2020-02-21 10:30 2020-04-08
DZP.262.111.2019 Dostawa zestawów do implantacji stymulatorów. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-09 2020-02-13 09:00 2020-04-29
DZP.262.188.2019 Zakup i dostawa produktów leczniczych w podziale na 7 części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2020-01-03 2020-02-06 09:00 2020-05-21
DZP.262.162.2019 Dostawa wyrobów medycznych – zastawki biologicznej pnia płucnego, akcesoriów do implantacji zastawki oraz sprzętu kardiologicznego w podziale na części, DZP.262.162.2019 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-24 2020-01-29 09:30 --
DZP.262.226.2019 Dostawa protez dakronowych oraz protez PTFE na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-20 2020-01-27 10:30 2020-03-16
DZP.262.47.2019 Dostawa wyrobów medycznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-18 2020-01-29 10:30 2020-04-24
DZP.262.143.2019 Dostawa odczynników dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-12-13 2020-01-15 09:30 --
SIWZ NR 186/2019/N/Warszawa Usługa grupowego ubezpieczenia na życie pracowników oraz członków rodzin pracowników UniwersyteckiegoCentrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2903 Ubezpieczenia 2019-10-25 2019-12-03 10:00 2020-01-16
DZP.262.129.2019 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych w podziale na 98 części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-22 2019-12-16 10:30 2020-05-06
DZP.262.170.2019. Dostawa protez dakronowych oraz protez PTFE na potrzeby Kliniki Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-22 2019-11-27 10:30 2019-11-27
DZP.262.106.2019 Dostawa produktów leczniczych w podziale na 62 części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-21 2019-12-04 10:30 2020-03-16
DZP.262.154.2019 Dostawa urządzeń do diagnostyki dla Dziecięcego Szpitala Klinicznegow podziale na części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1100 Maszyny, urządzenia i części zamienne 2019-10-15 2019-10-29 09:30 2020-01-12
DZP.262.128.2019 Dostawa produktów leczniczych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy Wiele 2019-10-08 2019-11-14 10:30 2020-01-13
DZP.262.78.2019 Dostawa materiałów do rekonstrukcji i osteosyntezy płytkowej wysokospecjalistycznej stosowanej w zabiegach z zakresu traumatologii Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 1600 Ochrona zdrowia, sprzęt i usługi medyczne, weterynaria 2019-10-08 2019-11-13 10:30 2020-01-13

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa