Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 374  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.009.2023 Obsługa techniczna aparatów do hemodializy oraz stacji uzdatniania wody do hemodializ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-01-04 2023-01-12 11:00 2023-01-17
DZPUCK.262.218.2022 Zakup i dostawa produktu leczniczego Tisagenlecleucelum stosowanego w programie lekowym z dostawą do apteki CSK UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-20 2023-01-16 11:00 2023-01-26
DZPUCK.262.182.2022 Dostawa odczynników, kalibratorów, materiałów kontrolnych i zużywalnych do oznaczania parametrów biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatorów i urządzeń pomocniczych przez okres 36 miesięcy dla UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-20 2023-01-02 09:00 2023-01-18
DZPUCK.262.210.2022 Obsługa techniczna aparatów do hemodializy oraz stacji uzdatniania wody do hemodializ Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-12-13 2022-12-20 11:00 2022-12-27
DZPUCK.262.197.2022 Zakup i dostawa produktów leczniczych, produktów leczniczych stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii z dostawą do trzech aptek UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-02 2022-12-14 11:00 2023-01-13
DZPUCK.262.172.2022 Rozbudowa i modernizacja przestrzeni dyskowej DELL EMC ISILON dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-25 2022-12-07 11:00 2023-01-09
DZPUCK.262.185.2022 „Zakup i dostawa produktu leczniczego Leukine 250 mcg 75 amp” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-22 2022-11-30 09:00 2022-12-13
DZPUCK.262.196.2022 Dostawa aparatury/sprzętu medycznego w zakresie: stół operacyjny z wyposażeniem – 6 szt. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2022-12-02 09:00 2022-12-23
DZPUCK.262.192.2022 Dostawa urządzenia do kontrolowanego zamrażania oraz oprogramowanie do archiwizacji przeszczepów Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-16 2022-11-24 11:00 2022-12-01
DZPUCK.262.170.2022 Zakup oraz sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy materiałów szewnych dla potrzeb UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-11 2022-12-08 09:00 2023-01-16
DZPUCK.262.183.2022 Zakup i dostawa 2 przenośnych detektorów cyfrowych w ramach ucyfrowienia analogowych aparatów RTG Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-11-08 2022-11-18 09:00 2023-01-16
DZPUCK.262.160.2022 Sukcesywne dostawy odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych dla diagnostyki Sars-Cov-2 wraz z dzierżawą analizatorów na okres 12 miesięcy dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-07 2022-12-06 09:00 2023-01-13
DZPUCK.262.178.2022 Dostawa produktów leczniczych, DZPUCK.262.178.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-02 2022-11-14 10:00 2023-01-05
DZPUCK.262.159 .2022 Zakup i dostawa sprzętu medycznego w lokalizacji UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-28 2022-12-02 09:00 2023-01-20
DZPUCK.262.166.2022 Dostawa frezów i wierteł do wiertarek posiadanych przez Blok Operacyjny UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-24 2022-11-18 11:00 2022-12-02
DZPUCK.262.162.2022 Zakup sprzętu do diagnostyki nowotworów pęcherza moczowego w ramach dofinansowania MZ na realizację Narodowej Strategii Onkologicznej, DZPUCK.262.162.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-10-18 2022-10-28 10:00 --
DZPUCK.262.154.2022 Dostawa koncentratów i płynów dializacyjnych na potrzeby trzech szpitali UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-14 2022-11-09 11:00 2022-12-12
DZPUCK.262.152.2022 Sukcesywna dostawa ureterorenoskopów giętkich cyfrowych wraz z dostawą sterownika na potrzeby UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-14 2022-11-10 11:00 2022-11-25
DZPUCK.262.157.2022 Dostawa aparatury/sprzętu medycznego w zakresie: diatermia chirurgiczna z modułem argonowym i wyposażeniem, stół operacyjny z wyposażeniem, lampa operacyjna dwuczaszowa z kamerą i wyposażeniem Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-05 2022-10-18 09:00 2022-11-30
DZPUCK.262.150.2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego UCK WUM wraz z dzierżawą sprzętu Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-27 2022-10-07 11:00 2022-10-24
DZPUCK.262.137.2022 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-21 2022-10-03 09:00 2022-11-21
DZPUCK.262.149.2022 Dostawa adsorberów pełnej krwi, DZPUCK.262.149.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-21 2022-10-24 10:00 --
DZPUCK.262.135.2022 Zakup i dostawa cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z dzierżawą konsoli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-21 2022-10-24 09:00 2022-11-30
DZPUCK.262.128.2022 Zakup i dostawa opatrunków, wyrobów medycznych oraz diet w ramach realizacji świadczenia wysokospecjalistycznego - leczenia pęcherzowego oddzielania naskórka (EB) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-12 2022-09-23 09:00 2022-11-25
DZPUCK.262.121.2022 Usługa całodobowego świadczenia usług telekomunikacyjnych i internetowych w trzech lokalizacjach, usługa serwisu i konserwacji central telefonicznych przez okres 24 miesięcy dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-09 2022-09-28 11:00 2022-11-09

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa