Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.201.2022 Dostawa endoprotez stawu biodrowego i kolanowego, DZPUCK.262.201.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-12-21 2023-01-31 10:00 --
DZPUCK.262.025.2023 Zakup i dostawa produktów leczniczych Selumetinib 25 mg i Obeticholic Acid 5 mg Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-26 2023-02-03 09:00 --
DZPUCK. 262.012.2023 Dostawa soli tabletkowej na potrzeby UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-01-27 2023-02-06 10:00 --
DZPUCK.262.211.2022 Zakup i dostawa produktów leczniczych sprowadzanych w ramach importu docelowego oraz wyrobów medycznych z dostawą do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-13 2023-02-14 09:00 --
DZPUCK.262.156.2022 „Dostawa zestawów pomocniczych do znakowania peptydu PSMA-11 galem-68; DZPUCK.262.156.2022” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-11-21 2023-02-14 11:00 --
DZPUCK.262.013.2023 Świadczenie stałej, całodobowej usługi ochrony osób i mienia w obiektach UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Usługi społeczne unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-01-23 2023-02-17 11:00 --
DZPUCK.262.005.2023 Dostawa produktów leczniczych i wyrobów medycznych do dializy otrzewnowej ADO, CADO, DZPUCK.262.005.2023 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-18 2023-02-20 10:00 --
DZPUCK.262.017.2023 Dostawa odczynników, zestawów odczynnikowych, pasków wskaźnikowych, odczynników do diagnostyki mikrobiologicznej dla Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-20 2023-02-21 09:00 --
DZPUCK.262.206.2022 Dostawa sprzętu medycznego specjalistycznego jednorazowego użytku do Magazynu UCK WUM ul. Banacha 1a DZPUCK.262.206.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-02-21 09:00 --
DZPUCK. 262.002.2023 Sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy odczynników laboratoryjnych, chemicznych, akcesoriów laboratoryjnych oraz wyrobów diagnostycznych dla Pracowni Patomorfologii dla potrzeb Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-23 2023-02-22 09:00 --
DZPUCK.262.007.2023 Dostawa jednorazowego sprzętu medycznego dla Hemodynamiki UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-01-27 2023-03-01 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa