Lista postępowań PZP

Pozycje 1-22 z 22  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.031.2024 „Dostawa Daratumumabum oraz Glatirameri Acetas w podziale na 2 części, DZPUCK.262.031.2024" Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2024-02-16 2024-02-26 11:00 --
DZPUCK.262.028.2024 „Dostawa immunoglobulin ludzkich w ramach programów lekowych oraz poza programami w podziale na 6 części, DZPUCK.262.028.2024" Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-13 2024-02-27 11:00 --
DZPUCK.262.032.2024 Wielobranżowa przebudowa i modernizacja pomieszczeń Oddz. Kardiologii Inwazyjnej Kliniki Kardiologii wraz z dostawą sprzętu i aparatury medycznej w formule „zaprojektuj – wybuduj - wyposaż” w ramach zadań inwestycyjnych pn.: - „Rozbudowa Uniwersyteckiego Centrum Badań i Rozwoju Leczenia Interwencyjnego Chorób Serca” oraz - „Kompleksowa modernizacja Kliniki Kardiologii (...) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-08 2024-02-29 09:00 --
DZPUCK.262.041.2024 Dostawa radiofarmaceutycznych produktów leczniczych stosowanych w ramach programu lekowego i poza programem, DZPUCK.262.041.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-14 2024-02-29 10:00 --
DZPUCK.262.033.2024 Usługi analityczno-programistyczne w zakresie benchmarkingu, optymalizacji pracy szpitala przez okres 12 miesięcy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-02-23 2024-03-04 11:00 --
DZPUCK.262.011.2024 Obsługa serwisowa sprzętu obrazującego w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw - 31 części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-02-01 2024-03-06 10:00 --
DZPUCK.262.015.2024 „Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku na potrzeby UCK WUM”DZPUCK.262.015.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-02 2024-03-08 09:00 --
DZPUCK.262.026.2024 Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w formule „zaprojektuj i wybuduj” na potrzeby realizacji zadań objętych Programem wieloletnim pn. „Podniesienie jakości i dostępności świadczeń medycznych w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – SKDJ wraz z dostawą kluczowego wyposażenia w tym sprzętu medycznego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Dialog konkurencyjny Roboty budowlane 2024-01-31 2024-03-11 09:00 --
DZPUCK.262.021.2024 Dostawa kardiowerterów-defibrylatorów, stymulatorów do modulacji kurczliwości serca wraz z zestawem akcesoriów dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-06 2024-03-11 09:00 --
DZPUCK.262.018.2024 Obsługa serwisowa w zakresie okresowych przeglądów technicznych i napraw mikroskopów - 6 części, DZPUCK.262.018.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-02-09 2024-03-11 09:00 --
DZPUCK.262.017.2024 Dostawa sprzętu medycznego na potrzeby Pracowni Leku Cytostatycznego w podziale na 5 części. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-06 2024-03-11 10:00 --
DZPUCK.262.025.2024 Dostawa endoprotez stawu kolanowego wraz z dzierżawą robota chirurgicznego, DZPUCK.262.025.2024 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-08 2024-03-11 10:00 --
DZPUCK.262.002.2024 Dostawa sprzętu endoskopowego dla Centralnego Szpitala Klinicznego UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-12 2024-03-12 09:00 --
DZPUCK.262.014.2024 Dostawa sprzętu medycznego oraz specjalistycznego sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Magazynu UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-07 2024-03-14 09:00 --
DZPUCK.262.007.2024 Dostawa mebli medycznych oraz wyposażenia medycznego dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-08 2024-03-14 09:00 --
DZPUCK.262.023.2024 Dostawa odczynników do automatycznego systemu posiewu krwi wraz z dzierżawą analizatorów na okres 36 m-cy Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-12 2024-03-14 10:00 --
DZPUCK.262.027.2024 Zakup i dostawa noży do zabiegów laparoskopowych i klasycznych wraz z dzierżawą generatorów z dostawą do Apteki CSK UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-16 2024-03-18 11:00 --
DZPUCK.262.037.2024 Zakup i dostawa opatrunków do trudno gojących się ran wraz z dzierżawą urządzeń do podciśnieniowej terapii leczenia ran Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-20 2024-03-19 11:00 --
DZPUCK.262.030.2024 Dostawa frezów i wierteł do posiadanych przez Bloki Operacyjne UCK WUM wiertarek Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-14 2024-03-20 09:00 --
DZPUCK.262.039.2024 Dostawa systemu implantu ślimakowego Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-22 2024-03-28 09:00 --
DZPUCK.262.012.2024 „Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych, poza programami oraz chemioterapii w podziale na 57 części; DZPUCK.262.012.2024” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-23 2024-03-28 11:00 --
DZPUCK.262.042.2024 Zakup i dostawa okulistycznych wyrobów medycznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2024-02-23 2024-04-02 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa