Lista postępowań PZP

Pozycje 1-18 z 18  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.137.2022 Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Oddziałów Anestezjologii i Intensywnej Terapii z największą aktywnością donacyjną Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-21 2022-10-03 09:00 --
DZPUCK.262.114.2022 Dostawa insuliny ludzkiej i analogowej, DZPUCK.262.114.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-23 2022-10-03 10:00 --
DZPUCK.262.120.2022 Zakup i dostawa wyrobów medycznych, odczynników, materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Banku Komórek Krwiotwórczych oraz Pracowni Pneumonologii UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-31 2022-10-04 09:00 --
DZPUCK.262.110.2022 Dostawa odczynników, pasków wskaźnikowych, pojemników z formaldehydem 4%, testy urazowe oraz podłoża do diagnostyki gruźlicy dla UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-07 2022-10-06 09:00 --
DZPUCK.262.150.2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku dla Bloku Operacyjnego UCK WUM wraz z dzierżawą sprzętu Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-27 2022-10-07 11:00 --
DZPUCK.262.109.2022 Usługi konserwacji, przeglądów i napraw urządzeń i instalacji chłodzenia freonowego oraz dostawa i montaż nowych urządzeń i instalacji chłodzenia freonowego nr DZPUCK.262.109.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-05 2022-10-10 09:00 --
DZPUCK.262.118.2022 Dostawa energii elektrycznej nr DZPUCK.262.118.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-05 2022-10-11 09:00 --
DZPUCK.262.131.2022 Zakup i dostawa płynów do perfuzji narządów do UCK WUM Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-09 2022-10-12 09:00 --
DZPUCK.262.133.2022 Dostawa systemu parkingowego nr DZPUCK.262.133.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-30 2022-10-14 09:00 --
DZPUCK.262.147.2022 „ Modernizacja sprzętu komputerowego w UCK WUM- 4 Części” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-30 2022-10-14 10:00 --
DZPUCK.262.135.2022 Zakup i dostawa cewników do litotrypsji wewnątrznaczyniowej wraz z dzierżawą konsoli Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-21 2022-10-24 09:00 --
DZPUCK.262.149.2022 Dostawa adsorberów pełnej krwi, DZPUCK.262.149.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-21 2022-10-24 10:00 --
DZPUCK.262.126.2022 „Dostawa jednorazowych, specjalistycznych wyrobów medycznych w podziale na 21 części”, DZPUCK.262.126.2022 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-26 2022-10-24 11:00 --
DZPUCK.262.129.2022 „Obsługa serwisowa aparatury medycznej w zakresie okresowych przeglądów technicznych oraz napraw” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-09-30 2022-10-27 10:00 --
DZPUCK.262.140.2022 Zakup i dostawa produktów leczniczych stosowanych w ramach chemioterapii i programów lekowych do trzech lokalizacji UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-28 2022-10-31 09:00 --
DZPUCK.262.124.2022 Dostawa odczynników, materiałów kontrolnych, kalibracyjnych, zużywalnych wraz z dzierżawą urządzeń dla Działu Mikrobiologii UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-28 2022-11-03 09:00 --
DZPUCK.262.125.2022 Dostawa sprzętu medycznego jednorazowego użytku do Magazynu UCK WUM w lokalizacji CSK ul. Banacha 1a oraz SKDJ ul. Lindleya 4 w podziale na 30 Części Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-30 2022-11-03 09:00 --
DZPUCK.262.145.2022 Dostawa zestawów do wykonywania zabiegów przezcewnikowej naprawy zastawki trójdzielnej oraz przezcewnikowej protezy zastawkowej implantowanej do żył głównych. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-28 2022-11-04 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa