Lista przetargów PZP

Pozycje 1-10 z 10  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.108.2020 Dostawa i wdrożenie eUsług i oprogramowania dla Szpitalnego Systemu Informatycznego wraz z usługą migracji danych do nowego środowiska bazodanowego oraz dostawą niezbędnej infrastruktury technicznej w Projekcie „Wprowadzenie nowoczesnych e-usług w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Zdrowia” Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Usługi 2020-09-02 2020-10-19 10:30 --
DZPUCK.262.114.2020 Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-09 2020-10-09 10:45 --
DZPUCK.262.092.2020 Dostawa i montaż 6 sztuk dźwigów wraz z demontażem dźwigów podlegających wymianie, nr DZPUCK.262.092.2020 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-16 2020-10-19 09:00 --
DZPUCK.262.082.2020 Dostawa wyrobów medycznych, sprzętu medycznego do zabiegów urologicznych, zestawów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu oraz zestawów do neurostymulacji nerwów krzyżowych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-26 10:30 --
DZPUCK.262.105.2020 dostawa elektrod bipolarnych do zabiegów ablacji kardiochirurgicznej wraz z dzierżawą generatora i osprzętu niezbędnego do wykonania 40 ablacji kardiochirurgicznych. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-22 10:00 --
DZPUCK.262.103.2020 Dostawa systemu elektrofizjologicznego wraz z generatorem prądu z pompą chłodzącą i stymulatorem oraz systemem elektroanatomicznym do trójwymiarowego mapowania serca oraz kolumny chirurgicznej pod system do elektrofizjologii w podziale na pakiety Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-18 2020-10-20 11:30 --
DZPUCK.262.122.2020 Dostawa urządzenia do Real Time PCR, pojemników do przechowywania i transportu narządów w hipotermii prostej (cooler box) ze stałym pomiarem i rejestrowaniem temperatury w podziale na pakiety Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-22 2020-09-30 09:00 --
DZPUCK.262.124.2020 Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z wykonaniem prac modernizacyjno-budowlanych zadania pn. Modernizacja pomieszczeń dla potrzeb Pracowni Immunogenetyki, Kliniki Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii przeznaczonych do diagnostyki transplantacyjnej Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2020-09-24 2020-10-09 10:45 --
DZPUCK.262.110.2020 Dostawa systemu implantów ślimakowych i procesorów dźwięku. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-25 2020-10-29 09:00 --
DZPUCK.262.123.2020 Dostawa Zintegrowanego sieciowego wielodostępowego systemu holterowskiego z bazą danych do obsługi badań z zakresu nieinwazyjnej diagnostyki kardiologicznej, kompatybilnego z dotychczasowym, posiadanym przez Zamawiającego systemem Sentinel, aparatów (rejestratorów) Holtera EKG z kartami pamięci, aparatów (rejestratorów) Holtera ciśnieniowego (ABPM), aparatów EKG z wózkami Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie PZP Przetarg nieograniczony Dostawy 2020-09-28 2020-10-30 11:30 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa