Lista postępowań PZP

Pozycje 1-11 z 11  pokazuj  pozycji

DZPUCK.262.118.2021 Zakup sterylizatora plazmowego z wyposażeniem i myjni - dezynfektora z wyposażeniem dla Kliniki Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej SKDJ UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-06 2021-10-18 09:00 --
DZPUCK.262.114.2021 Usługa w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych, niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne dla zakładów leczniczych UCK WUM. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-10-06 2021-10-19 09:00 --
DZPUCK.262.094.2021 Dostawa rękawic medycznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-17 2021-10-19 09:00 --
DZPUCK.262.097.2021 Zakup i dostawa końcówek do noża harmonicznego, noży do zabiegów laparoskopowych wraz z dzierżawą generatora oraz nożyczek do cięcia i koagulacji szewnych. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-10 2021-10-21 09:00 --
DZPUCK.262.086.2021 Dostawa sprzętu medycznego do dializ wraz z dzierżawą aparatów Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-17 2021-10-25 09:00 --
DZPUCK.262.102.2021 Dostawa i montaż wyposażenia meblowego dla Bloku Operacyjnego Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w ramach programu pn. „Nowoczesna ortopedia w SKDJ w Warszawie odpowiedzią na trendy demograficzne i epidemiologiczne”(POIS.09.02.00-00-0087/17) Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-17 2021-10-25 10:00 --
DZPUCK.262.108.2021 Zakup i dostawa jednorazowych wyrobów medycznych do zabiegów chirurgicznych Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-04 2021-10-26 09:00 --
DZPUCK.262.104.2021 Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego, DZPUCK.262.104.2021 Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-22 2021-10-28 10:00 --
DZPUCK.262.100.2021 Kompleksowa obsługa urządzeń drukujących Zamawiającego wraz z dzierżawą fabrycznie nowych urządzeń Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-27 2021-10-29 09:00 --
DZPUCK.262.115.2021 Zakup i dostawa opatrunków do podciśnieniowej terapii leczenia ran Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-04 2021-11-03 11:00 --
DZPUCK.262.120.2021 Zakup i dostawa łat i protez biologicznych dla UCK WUM DSK. Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-15 2021-11-18 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa