Dostawa specjalistycznego sprzętu medycznego: implantów, stentgraftów, protez wewnątrzczaszkowych, zastawek kardiologicznych oraz zestawów do implantacji stymulatora bezelektrodowego

 • Numer postępowania DZPUCK.262.152.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-01-26 10:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-01-26 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-16
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-03-17

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-16 15:13 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-16 15:13 0.45 MB
  icon SIWZ.pdf 2020-12-16 15:13 0.54 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.rtf 2020-12-16 15:13 0.14 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx 2020-12-16 15:13 0.03 MB
  icon Zał. nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 2020-12-16 15:13 0.04 MB
  icon Zał. nr 4.1 do SIWZ - Wzór umowy - dot. części 1 - 24.docx 2020-12-16 15:13 0.05 MB
  icon Zał. nr 4.2 do SIWZ - Wzór umowy - dot. części 25.docx 2020-12-16 15:13 0.05 MB
  icon Zał. nr 5 do SIWZ - JEDZ.zip 2020-12-16 15:13 0.08 MB
  icon Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15, elektr.docx 2020-12-16 15:13 0.03 MB
  icon Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22, elektr.docx 2020-12-16 15:13 0.03 MB
  icon Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie ws. art. 13 lub art. 14 RODO.docx 2020-12-16 15:13 0.04 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Zmiana treści SIWZ.pdf 2020-12-28 10:34 0.62 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy ZMIANA z 28.12.xls 2020-12-28 10:34 0.12 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf 2021-01-05 11:59 0.63 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy ZMIANA z 05.01.xls 2021-01-05 11:59 0.12 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ II.pdf 2021-01-12 11:49 0.15 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy ZMIANA z 12.01.xls 2021-01-12 14:05 0.12 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy ZMIANA z 19.01.xls 2021-01-19 10:01 0.12 MB
  icon Modyfikacja treści SIWZ.pdf 2021-01-19 10:01 0.2 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2021-01-19 10:01 0.07 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-02-24 13:56 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-26 12:36 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa