Dostawa produktu leczniczego Nusinersenum dla UCKWUM stosowanego w ramach programu lekowego

 • Numer postępowania DZPUCK.262.121.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-01-21 10:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-01-21 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-16
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-02-08

  Dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-16 15:03 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-16 15:03 0.11 MB
  icon SIWZ.pdf 2020-12-16 15:03 0.53 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx 2020-12-16 15:03 0.01 MB
  icon Zał. nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 2020-12-16 15:03 0.04 MB
  icon Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx 2020-12-16 15:03 0.05 MB
  icon Zał. nr 5 do SIWZ - JEDZ.zip 2020-12-16 15:03 0.08 MB
  icon Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 15, elektr.docx 2020-12-16 15:03 0.03 MB
  icon Zał. nr 7 do SIWZ - Oświadczenie art. 24 ust. 1 pkt 22, elektr.docx 2020-12-16 15:03 0.03 MB
  icon Zał. nr 8 do SIWZ - Oświadczenie ws. art. 13 lub art. 14 RODO.rtf 2020-12-16 15:03 0.12 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx 2020-12-16 15:03 0.03 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-02-01 13:21 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-21 11:06 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa