Dostawa elektrod ablacyjnych chłodzonych wraz z dzierżawą systemu ablacyjnego

 • Numer postępowania DZPUCK.262.158.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-12-09 10:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-12-09 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-12-01
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-01-21

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-12-01 19:29 -
  icon Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2020-12-01 19:29 0.25 MB
  icon SIWZ.pdf 2020-12-01 19:29 0.53 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.docx 2020-12-01 19:29 0.03 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx 2020-12-01 19:29 0.01 MB
  icon Zał. nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 2020-12-01 19:29 0.04 MB
  icon Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx 2020-12-01 19:29 0.06 MB
  icon Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania war.rtf 2020-12-01 19:29 0.14 MB
  icon Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie ws. art. 13 lub art. 14 RODO.rtf 2020-12-01 19:29 0.11 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 2020-12-04 10:23 0.45 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-12-16 15:58 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-09 11:43 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-12-09 11:45 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa