Obsługa serwisowa mikroskopów w zakresie okresowych przeglądów technicznych

 • Numer postępowania DZPUCK.262.143.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Usługi
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-12-14 10:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-12-14 11:30
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-30
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-01-26

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-30 12:13 -
  icon Ogłoszenie 759299-N-2020.pdf 2020-11-30 12:13 -
  icon SIWZ.pdf 2020-11-30 12:13 0.53 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.rtf 2020-11-30 12:13 0.13 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy.xlsx 2020-11-30 12:13 0.04 MB
  icon Zał. nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 2020-11-30 12:13 0.04 MB
  icon Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.doc 2020-11-30 12:13 0.14 MB
  icon Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania war.rtf 2020-11-30 12:13 0.13 MB
  icon Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie ws. art. 13 lub art. 14 RODO.rtf 2020-11-30 12:13 0.11 MB
  icon Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz usług.docx 2020-11-30 12:13 0.02 MB
  icon Zał. nr 8 do SIWZ - Wykaz osób.docx 2020-11-30 12:13 0.02 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf 2020-12-04 14:33 0.45 MB
  icon Zmiana terminu składania i otwarcia ofert.pdf 2020-12-07 15:04 0.45 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-12-07 15:04 0.09 MB
  icon Wyjaśnienia treści SIWZ II.pdf 2020-12-09 14:37 0.13 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy ZMIENIONY.rtf 2020-12-09 14:37 0.13 MB
  icon Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy ZMIENIONY.xlsx 2020-12-09 14:37 0.04 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-12-15 13:21 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-12-14 14:51 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa