Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sprzętu biurowego

 • Numer postępowania DZPUCK.262.126.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Dostawy
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2021-01-04 10:30
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2021-01-04 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-11-30
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-02-24

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-11-30 10:04 -
  icon Ogłoszenie 759023-N-2020.pdf 2020-11-30 10:04 -
  icon SIWZ.pdf 2020-11-30 10:04 0.54 MB
  icon Zał. nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc 2020-11-30 10:04 0.06 MB
  icon Zał. nr 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - Część nr 1.xlsx 2020-11-30 10:04 0.03 MB
  icon Zał. nr 2.2. do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - Część nr 2.xlsx 2020-11-30 10:04 0.01 MB
  icon Zał. nr 2.3. do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - Część nr 3.xlsx 2020-11-30 10:04 0.01 MB
  icon Zał. nr 3 do SIWZ - Grupa kapitałowa.docx 2020-11-30 10:04 0.04 MB
  icon Zał. nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.docx 2020-11-30 10:04 0.06 MB
  icon Zał. nr 5 do SIWZ - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania war.rtf 2020-11-30 10:04 0.14 MB
  icon Zał. nr 6 do SIWZ - Oświadczenie ws. art. 13 lub art. 14 RODO.rtf 2020-11-30 10:04 0.12 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-11-30 10:04 0.09 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf 2020-12-04 14:56 0.09 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf 2020-12-04 14:56 0.46 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 11.12.2020.pdf 2020-12-11 17:18 0.08 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ II.pdf 2020-12-11 17:18 0.9 MB
  icon Zał. nr 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - Część nr 1 ZMIENIONY.xlsx 2020-12-11 17:18 0.03 MB
  icon Modyfikacja treści SIWZ.pdf 2020-12-15 10:29 0.58 MB
  icon Zał. nr 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - Część nr 1 ZMIENIONY 15.12.xlsx 2020-12-15 10:29 0.03 MB
  icon Zał. nr 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo - cenowy - Część nr 1 ZMIENIONY 17.12.xlsx 2020-12-17 15:01 0.04 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 17.12.2020.pdf 2020-12-17 15:01 0.09 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ III.pdf 2020-12-17 15:01 1.06 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 23.12.2020 r..pdf 2020-12-23 11:13 0.08 MB
  icon Zał. nr 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - Część nr 1 ZMIENIONY 23.12.xls 2020-12-23 11:13 0.1 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ IV.pdf 2020-12-23 11:13 0.67 MB
  icon Zał. nr 2.1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy - Część nr 1 ZMIENIONY 29.12.2020.xls 2020-12-29 08:25 0.1 MB
  icon Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ V.pdf 2020-12-29 08:25 0.54 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2021-01-26 14:20 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2021-01-04 12:43 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa