Realizacja termomodernizacji budynku użyteczności publicznej E w Samodzielnym Publicznym Centralnym Szpitalu Klinicznym w Warszawie

 • Numer postępowania DZPUCK.262.114.2020
 • Typ postępowania Postępowanie PZP
 • Tryb udzielania zamówienia Przetarg nieograniczony

  Uwagi

  Składanie wniosków / ofert w postępowaniach odbywa się w formie określonej w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

  Termin składania ofert został zmieniony.

  W ogłoszeniu zaktualizowano termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

  Ogłoszenie

  Rodzaj zamówienia:
  Roboty budowlane
  Data składania wniosków/ofert/opracowań studialnych:
  2020-10-09 10:45
  Data otwarcia ofert/opracowań studialnych:
  2020-10-09 11:00
  Publikacja w strefie publicznej:
  2020-09-09
  Termin zakończenia postępowania:
  2021-07-28

  Pierwotne dokumenty zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  Dane kontaktowe 2020-09-09 15:02 -
  icon SIWZ Termomodernizacja.pdf 2020-09-09 15:02 0.28 MB
  icon Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy.docx 2020-09-09 15:02 0.03 MB
  icon Ogłoszenie o zamówieniu_WWW.pdf 2020-09-09 15:02 0.12 MB
  icon Załącznik nr 2 - inne dokumenty.zip 2020-09-09 15:02 12.44 MB
  icon Załącznik nr 2 - OPZ termomodernizacja bloku E-1.docx 2020-09-09 15:02 0.54 MB
  icon Załącznik nr 3 - Oświadczenie dot. podstaw wyklucznia i spełniania war..docx 2020-09-09 15:02 0.05 MB
  icon Załącznik nr 4 - Grupa kapitałowa.docx 2020-09-09 15:02 0.05 MB
  icon Załącznik nr 5 - Wykaz robót budowlanych.docx 2020-09-09 15:02 0.05 MB
  icon Załącznik nr 6 - Wykaz osób.docx 2020-09-09 15:02 0.05 MB
  icon Załącznik nr 7 - Wzór Umowy.pdf 2020-09-09 15:02 0.24 MB
  icon Załącznik nr 8 - Oświadczenie RODO.doc 2020-09-09 15:02 0.05 MB
  icon Załącznik nr 1a - do formularza oferty.doc 2020-09-09 15:02 0.16 MB

  Zmiana dokumentów zamówienia

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_WWW.pdf 2020-09-14 15:44 0.05 MB
  icon SIWZ Termomodernizacja_ZMIANA.pdf 2020-09-14 15:44 0.28 MB
  icon odpowiedzi na pytania nr 1 - załączniki.zip 2020-09-22 14:48 5.86 MB
  icon odpowiedzi na pytania nr 1.pdf 2020-09-22 14:48 0.09 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia_2_WWW.pdf 2020-09-22 14:48 0.05 MB
  icon SIWZ Termomodernizacja_ZMIANA 2.pdf 2020-09-22 14:48 0.83 MB
  icon Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia3_WWW.pdf 2020-09-24 17:25 0.05 MB
  icon SIWZ Termomodernizacja_ZMIANA 3.pdf 2020-09-24 17:25 0.28 MB
  icon odpowiedzi na pytania nr 2.pdf 2020-09-25 14:36 0.07 MB
  icon odpowiedzi na pytania nr 3.pdf 2020-09-28 15:35 0.07 MB
  icon odpowiedzi na pytania nr 4.pdf 2020-09-29 12:12 0.06 MB

  Dokumenty udostępnione

  Nazwa Opis Data publikacji Rozmiar pliku
  icon Informacje o wynikach Informacje o wynikach 2020-11-06 15:12 -
  icon Informacja z otwarcia ofert Informacje z otwarcia ofert 2020-10-09 13:04 -
  icon Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia Kwota przeznaczona na sfinansowanie zamówienia 2020-10-09 10:46 -

  Klucz tooltipa:

  # PL:

  Wyszukiwarka

  Wyszukiwarka kodów

    Numer Nazwa